پیش نیازها

اپل

عنوانحجملینک

iTunes 64bit

200 مگابایتدانلود

iTunes 32bit

171 مگابایتدانلود

سامسونگ

عنوانحجملینک

درایور سامسونگ ( پیشنهادی )

35.1 مکابایتدانلود

درایور سامسونگ ورژن 1.7.46.0

19.6 مگابایتدانلود

Odin3_v3.14.4 ( آخرین ورژن )

4.19 مگابایتدانلود

Odin3_v3.13.1 ( پیشنهاد اندروید 8 )

3.37 مگابایتدانلود

Odin_v1.85

199 کیلوبایتدانلود

Odin_v3.06

469 کیلوبایتدانلود

Odin_v3.09

973 کیلوبایتدانلود

Odin_v3.10.6

1.74 مگابایتدانلود

Odin_v3.10.7

1.05 مگابایتدانلود

Odin3_v3.11.1

975 کیلوبایتدانلود

Odin3_v3.12.3

1.09 مگابایتدانلود

Odin3_v3.12.5

1.23 مگابایتدانلود

Odin3_v3.12.7

1.24 مگابایتدانلود

Odin3_v3.12.10

2.17 مگابایتدانلود

Odin3_v3.13.3

2.47 مگابایتدانلود

Odin3_v3.14.1

2.46 مگابایتدانلود