ارور های iTunes و آموزش رفع آنها

ارور های iTunes و آموزش رفع آنها ترتیب این ارور ها از اعداد کوچک به بزرگ است :  درصورتی که دنبال ارور خاصی می گیردید ،می توانید بافشردن کلید های Ctrl + f جست و جوی مرورگر خود راباز کنید و سپس در آن شماره ی ارور مورد نظر خود را وارد کنید ارور ۱ … ادامه خواندن ارور های iTunes و آموزش رفع آنها